top of page

Reglement Wedstrijd 3 jaar Lou Lou Ronse

 

Wedstrijdreglement 

 

Artikel 1. Organisatie 

 

De wedstrijd in het kader van de derde verjaardag van Lou Lou Ronse wordt ingericht door Lou Lou BVBA met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 16, 8580 Avelgem, ondernemingsnummer 0475.205.275 (hierna ‘de Organisatie’). 

 

Artikel 2. Voorwaarden voor deelname 

 

2.1. De deelname is exclusief voorbehouden aan personen die een aankoop doen op vrijdag 13 maart 2020 en volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement. 

 

2.2. De deelname gebeurt door op vrijdag 13 maart 2020 door een aankoop te doen die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 

2.2.1 De deelnemer moet een aankoop doen van minstens 25 euro.

 

2.2.2 De deelnemer draait aan een virtueel rad en krijgt de aangeduide omschreven prijs als hij een quiz vraag correct beantwoord. 

 

2.2.3 Elk natuurlijk persoon kan slechts éénmaal deelnemen.


Artikel 3. Verloop van de wedstrijd 

 

Vrijdag 13 maart 2020 : deelname aan de wedstrijd

Directe bekendmaking van de winnaars.

Om zijn/haar prijs in ontvangst te kunnen nemen, is de winnaar er toe gehouden de nodige informatie te bezorgen : Naam, voornaam, GSM nummer en een handtekening.

 

Artikel 3. Aanduiden winnaar 

 

3.1. De winnaar wordt gekozen door te draaien aan het rad en een juist antwoord te geven op de gestelde vraag. De organisatie beslist evenwel autonoom wie op basis van deze criteria als winnaar wordt aangeduid. Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen. 

 

3.2. De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door de organisatie. Tegen de samenstelling van de jury is geen beroep mogelijk. 

 

Artikel 4. Prijzen 

 

4.1. De prijzen hebben een persoonlijk karakter, en mag niet overgedragen of verkocht worden. Een prijs kan evenmin worden ingeruild tegen geld, en is niet cumuleerbaar met andere acties en/of voordelen van de organisatie. 

 

Volgende prijzen kunnen gewonnen worden:

 

- 5 cadeaubons van 25 euro 

- 3 goodiebags twv 50 euro (tas, een groten Zusss beautyset, en een cadeaubon van 100 euro)

- 25 mini beautysetjes van Zusss

 

4.2. De organisatie behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde, indien dit noodzakelijk is om redenen die buiten haar wil liggen. 

 

4.3. De winnaar van een cadeaubon moet deze gebruiken binnen een termijn van 3 maanden.

 

Artikel 5. Privacy

 

De organisatie verwerkt geen gegevens van de deelnemer in het kader van de wedstrijd behalve de gegevens die boekhoudkundig nodig zijn.

 

Eventuele vragen met betrekking tot deze verwerking, kan u steeds stellen aan de organisatie. 

 

Artikel 6. Overige bepalingen 

 

6.1. De Organisatie houdt zich het recht voor wijzigingen door te voeren aan dit Wedstrijdreglement. Voor de deelname op 13 maart 2020, dient de deelnemer dit wedstrijdreglement dan ook te consulteren, om zich ervan te vergewissen dat de meest recente versie correct werd nagelezen. 

 

6.2. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

bottom of page